درمان دیابت با طب ایرانی

درمان حیرت آور بیمار دیابتی با طب ایرانی  که چیزی نمانده بود دیابت منجر به قطع پایش شود،

اولین ویدئو ضبط شده از استاد شجریان

این ویدیو اولین ویدیو ضبط شده از استاد شجریان برای زمانی است که هنوز تلویزیون رنگی در ایران نبود.

توفان شن بی سابقه در یزد

توفان و گزد و غبار کا از عصر امروز آغاز شده بود  آسمان یزد را به صورت کامل پوشاند به گونه‌ای که دید در بعضی نقاط یزد به کمتر از 10 متر رسید. در حال حاضر وضعیت هوای یزد برای تمام گروه های سنی کاملا ناسالم است.

اشتراک در RSS - ویدیو